Tin tức

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN – PHỤ KHOA

Bác Sĩ Thân Thị Hoàn – Bắc Giang

Máy siêu âm màu 5D E-CUBE 12