Tin tức

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM THÁI NGUYÊN

Lắp đặt và chuyển giao công nghệ máy siêu âm E-cube 8 cho bệnh viện.

Đây là máy thứ 2 công ty Meditech Việt Nam cung cấp để phục vụ công tác khám chữa bệnh của các bác sĩ!

Kính chúc quý Bệnh Viện và các bác sĩ có nhiều sức khoẻ để cống hiến cho nhân dân!