Tin tức

BÁC SĨ LƯƠNG THANH BẰNG – HÀ NAM

Sau 7 năm sử dụng máy siêu âm E-CUBE 7, Bác Sĩ đã tin tưởng và nâng cấp lên máy siêu âm E-CUBE 8 DIAMOND 5D live HQ và công nghệ cao cấp đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân.